Kontaktujte nás

Sídlo skupiny spoločností:

PIGAGRO, S.R.O.
AGROLAND IPEL, S.R.O.

 

SK-935 75 Ipeľský Sokolec

Tel.: +421-36-778 74 20
Fax: +421-36-778 74 11
email: info@pigagro.sk
www.pigagro.sk

GENERÁLNY MANAŽÉR (KONATEĽ SPOLOČNOSTI)

Tel.: +421-908-67 67 10

MANAŽÉR ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY (DOMAFALA)

Tel.: +421-908-67 67 42

MANAŽÉR RASTLINNEJ VÝROBY

Tel.: +421-908-67 67 40

FINANČNÝ MANAŽÉR

Tel.: +421-908-67 67 01

MANAŽÉR PREDAJA A ENVIRONMENTALISTIKY

Tel.: +421-918-66 06 41

STAVEBNÝ MANAŽÉR

Tel.: +421-908-67 67 21

MANAŽÉR ĽUDSKÝCH ZDROJOV EXT.

Tel.: +421-911-13 87 77

MANAŽÉR FARMY SVODÍN

Tel.: +421-908-67 67 31

MANAŽÉR FARMY BRUTY

Tel.: +421-908-67 67 16

MANAŽÉR FARMY DOLNÉ SEMEROVCE

Tel.: +421-908-67 67 15