Kariéra v skupine Pigagro

Naša firemná kultúra

Naša firemná kultúra je vytváraná každý deň a to všetkými zamestnancami, ktorí u nás pracujú. My nezavesujeme len zoznam „formálnych“ hodnôt na firemné nástenky. Naše hodnoty vyjadrujeme spôsobom akým jednáme v práci, s kolegami, našimi dodávateľmi a zákazníkmi.

Spolu s približne 100 kolegami pracujúcimi v 5 pobočkách po celej krajine a v 2 firmách našej skupiny, so Slovákmi, Maďarmi, Dánmi a ďalšími národnosťami tvoríme multikulturálne pracovné prostredie vyžadujúce si toleranciu a vzájomný rešpekt.

Sme otvorení, neformálni spôsobom, akým sa vyjadrujeme i obliekame, uprednostňujeme osobný alebo telefonický kontakt pred písaním dlhých reportov alebo emailov. Hovoríme rôznymi jazykmi rešpektujúc fakt, že nie každý sa učil v škole po anglicky, ale vždy vieme nájsť spôsob ako sa dorozumieť alebo ako pomôcť zlepšiť znalosť cudzích jazykov našich ľudí.

Nakoľko pracujeme so živými zvieratami naša práca si vyžaduje včasné riešenia. Všetci si tiež uvedomujeme, že ak práca nebola dokončená musíme zotrvať dlhšie a urobiť všetko nevyhnutné.

Všetci pracujeme spoločne, aby sme prinášali špičkový koncový produkt – jatočné ošípané/odstavčatá a krmivo pre zvieratá. Výsledky, ktoré môže dosahovať len tím, v ktorom sú dobré medziľudské vzťahy, sebadisciplína, čestnosť, ale tiež dobré nápady a záujem pracovníkov o ich prácu a dobro celej firmy.

Je to jednoduché. Ak prídeš pracovať k nám, očakávame od teba, že budeš sám/sama sebou, sebaorganizovaná samostatná osobnosť uvedomujúca si zodpovednosť za svoje konanie a rešpektujúca štandardy našej spoločnosti.

Ako sa uchádzať o prácu v našej spoločnosti

Ak si presvedčený/á, že sa tvoj osobný prístup a hodnoty zhodujú s našou firemnou kultúrou pošli nám svoj životopis na adresu info@pigagro.sk alebo nás kontaktuj telefonicky na č. 036/778 74 20, kde sa môžeš dozvedieť viac o voľných pracovných miestach, príp. si dohodnúť stretnutie s naším špecialistom pre ľudské zdroje.

Aktuálne voľné miesta môžeš nájsť tu.