Rastlinná výroba

Základné informácie

Skupina Pigagro realizuje svoju rastlinnú výrobu najmä prostredníctvom svojej spoločnosti Agroland Ipel, s.r.o. a čiastočne aj prostredníctvom Pigagro, s.r.o.. Sídlom manažmentu rastlinnej výroby je naša prevádzka v Ipeľskom Sokolci neďaleko Šiah.

Väčšina obhospodarovanej pôdy leží v okresoch Nových Zámkov, Levíc a Rimavskej Soboty, kde zamestnávame približne 13 pracovníkov. Produktivitou (počtom zamestnancov na hektár pôdy) patríme k najefektívnejším producentom krmovín na trhu.

Na ploche viac ako 3.000 ha poľnohospodárskej pôdy pestujeme najmä ozimnú pšenicu, ozimný jačmeň, tritikale, jarný jačmeň, olejoviny, napr. ozimnú repku/slnečnicu/sóju, kukuricu.

Celkové osevné výmery jednotlivých plodín sa každoročne upravujú podľa potrieb produkcie, ale pomer hlavných pestovaných plodín je približne nasledovný:

  • 45% obiloviny
  • 35% olejoviny
  • 20% kukurica

Väčšinu úrody využívame k výrobe vlastného krmiva pre živočíšnu výrobu. Repku, sóju a slnečnicu predávame miestnym obchodníkom.