Živočíšna výroba

man with pigÚvod

V súčasnosti je naša spoločnosť jedným z lídrov na trhu v produkcii ošípaných. Náš chov má výrobnú kapacitu pre 4.000 prasníc a ročne vyprodukujeme približne 130.000 ks ošípaných pre domáci trh (predávaných pri váhe 110kg).

Všade, kde to umožňujú podmienky zavádzame tzv. oddelenú výrobu, t.j. výrobu, kde prasnice a výkrm sú umiestnené v rozdielnych lokalitách.

Naša živočíšna produkcia je situovaná na 4 farmách. Od roku 2001 prešli všetky naše prevádzky rozsiahlou rekonštrukciou, na ktorých dnes prebieha produkcia v súlade s najvyššími štandardami kvality.

Naše farmy

Produkčný cyklus ošípaných prebieha v 4. fázach:

1. inseminácia prasnice;
2. pôrod;
3. odstavenie prasiatok od prasnice a predvýkrm;
4. výkrm.

Celý proces od inseminácie až po predaj výkrmovej ošípanej obvykle trvá 42-43 týždňov. Podľa produkčného cyklu rozlišujeme aj jednotlivé farmy na tzv. reprodukčné a výkrmové.

Našou reprodukčnou farmou, kde sa realizuje insemninácia a pôrody, je prevádzka v Jesenskom (Farma Domafala, viď. obrázok nižšie). Tu sa nachádzajú všetky naše prasnice a prasiatka až do okamihu, kým sú odstavené.